राज्यातील शैक्षणिक वर्ष 13 जूनपासून सुरू

    11-Jun-2022
Total Views |
 
 
 


School 
 
शिक्षण आयु्नत सूरज मांढरे यांचे निर्देश : विद्यार्थी 15 जूनपासून शाळेत जाणार राज्यातील शाळांच्या कालावधीत एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्णयानुसार 13 जूनपासून (दुसरा साेमवार) शैक्षणिक वर्ष सुरू हाेणार आहे.15 जूनपासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, असे निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षण संचालक, उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जूनमधील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता तेथील शैक्षणिक वर्ष 23 जूनला सुरू हाेवून चाैथ्या साेमवारी (27 जून) विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
 
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 13 व 14 जूनला उपस्थित राहून शाळेची स्वच्छता करणे, शाळेचे साैंदर्यीकरण करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे काेराेना, याचे नियाेजन करण्यात यावे. तसेच, विदर्भातील शाळांबाबत 24 व 25 जूनला या बाबींचे आयाेजन करण्यात येऊन 27 जूनपासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासन, आराेग्य विभाग व स्थानिक आपत्ती कक्षाकडून वेळाेवेळी देण्यात आलेले, तसेच यापुढे देण्यात येणारे निर्देश, सूचनांचे काटेकाेरपणे पालन हाेईल, याची दक्षता घेण्याचे, तसेच शाळेत येणाऱ्या मुलांचे, पालकांचे काेराेनाच्या अनुषंगाने प्रबाेधन, उद्बाेधन करण्यात यावे, असे निर्देशही मांढरे यांनी दिले आहेत.