हे माहीत आहे का?

    22-Nov-2021
Total Views |
 
 
 

ice_1  H x W: 0 
एका सर्वसाधारण हिमनगाचे वजन 2,00,00,000 टन असते.चार्ल्स ऑस्बाेर्न नामक व्य्नतीला सतत 69 वर्षे उच्नया लागल्या हाेत्या.
चिचुंद्री जेवढ्या वेगाने जमिनीवरून चालू शकते, तेवढ्याच वेगाने जमिनीत खाेल भुयार करू शकते.