कुंभ

    29-Apr-2020
Total Views |
 
abc_1  H x W: 0
 
 
मुलामुलींच्या प्रगतीकडे लक्ष देणे गरजेचे भासेल. प्रॉपटीची व गुंतवणुकीच कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. लांबचे प्रवास शक्यतो टाळावेत. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नय