कन्या

    29-Apr-2020
Total Views |

abc_1  H x W: 0 
 
 
नोकरी, व्यवसायात, सार्वजनिक जीवनात असणारी महत्त्वाची कामे उरकून घ्यावीत. वैवाहिक जीवनात सौख्य व समाधान लाभेल. कला क्षेत्रातील व्यक्तींना मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल